STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Tiếng hát sinh viên ĐTN 20/4/2024
(T7)
  A106  
2 Workshop " Quản lý tài chính cá nhân nâng cao" QHB.HTP 20/4/2024
(T7)
7:00~12:00 HTB *
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Buổi phát động cuộc thi INSEE Prize 2024 K.KT 25/4/2024 14:30 A106 *
2 Tiếng hát sinh viên ĐTN  5/5/2024, 19/5/2024   A106  
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797  
             
Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur