STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Tập huấn sử dụng phần mềm PSC UIS - Giai đoan 2 Trường 25~27/9/2023 8g30'~16g30' HTB Đợt 1 *
2 Lễ ký kết hợp tác giữa UAH và Công ty An Lập Phát P.CTSV 25/9/2023 8g30' A106  
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Tập huấn sử dụng phần mềm PSC UIS - Giai đoan 2 Trường 27/11~1/12/2023
2~15/12/2023
8g30'~16g30'
?
Phòng máy 1
?
Đơt 2 *
Đợt 3 *
2 Sự kiện V.ĐTQT V.ĐTQT 2~3/10/2023     Vb?
3 Sinh hoạt chính trị đầu khóa V.ĐTQT 9~10/10/2023 7g30' A106, A510, A511, A512 *
4 Cuộc thi thiết kế Home 4 năm 2023 P.CTSV 19/10/2023   A106 *
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797
             
Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur