STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Seminar Địa động lực học và trí tuệ tính toán trong xây dựng K.XD 23/2/2024 8:30~12:00 HTB *
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023 và tổng kết thi đua khen thưởng P.TCNS 28/2/2024 8:00 A106 *
2 Hoạt động học thuật với ĐH Hồng Kông V.ĐTQT 28/2~8/3/2024   A106
HTB
29/2, 1/3, 8/3/2024
4/3, 5/3, 6/3, 7/3/2024*
3 Talk show "Kiến trúc sư là ai?" Quỹ học bổng HTP 30/3/2024 6:30~12:00 A106 *
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797  
             
Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur