STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường V.ĐTSĐH 05/08/2020 7g30' HTA 2 micro, 3 bút chỉ laser, 1 thước chỉ bảng biểu, mc+mc, ngày 4/8 dán bảng thông báo A0
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT: Anh Tùng 0767863662
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797