STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Diễn đàn "Nghe sinh viên nói - Nói sinh viên nghe" K.MTCN 6/6/2023 9g~11g30' A602  
2 Tổ chức trao đổi chuyên môn và báo cáo chuyên đề lĩnh vực kiến trúc V.ĐTQT 7/6/2023 14g~16g30' Văn phòng V.ĐTQT, A509  
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Chương trình LIXIL Talent Match 2023 K.KT 14/6/2023 14g30' A106  
2 Cuộc thi ứng dụng công nghệ Kiến trúc - "Where have you BIM" 2023 dành cho sinh viên V.ĐTQT 23/6/2023   A106 *
3 Lễ kỷ niệm 30 năm ngày vào trường ĐHKT của cựu sinh viên Xây dựng Khóa 93 Nhóm Cựu SV X93 8/7/2023 16g~21g A106  
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797
             

Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur