STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Lễ khai giảng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ V.ĐTQT 4/2/2023
(T7)
8g A106, Sảnh 196 Pasteur .
2 Talkshow "Bê tông khối lớn và biện pháp thi công dầm sàn chuyển" P.CTHSSV 17/2/2023 14g A106 01 bó hoa tươi, P.CTHSSV tự in backdrop
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797
             

Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur