STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Sắp đặt và triển lãm Nghệ thuật chiếu sáng và sản phẩm nội thất K.KTNT 30/05/2024 16:00~20:00 Sảnh 196 Pasteur *27~29/5/2024 tập kết sản phẩm
30/5~4/6/2024 triển lãm
2 Lễ trao bằng tốt nghiệp K.KT,K.QH
K.KTNT, K.MTCN, K.KTHTĐT
K.XD
Sáng 31/5/2024
Chiều 31/5/2024
04/6/2024
  A106
và Sảnh 196 Pasteur
*
3 Tọa đàm "Sức khỏe toàn diện" ĐTN 3/6/2024 14:00~21:00 A106 *
4 Hội thảo "Tìm hiểu và ứng dụng phụ kiện Blum trong TKNT..." P.CTSV 5/6/2024 9:00 A106 *
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Hữu Tâm   0907127962
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797  
             
Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur