STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Tuyển sinh SĐH năm 2020 V.ĐTSĐH 30/10+31/10~1/11   HTA(Phòng hội đồng)
A305(phổ biến quy chế)
A405, A407, A408, A409, A411
 
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Sinh hoạt học thuật  K.KTHTĐT 06/11/2020 15g HTB 2 thùng nước suối
2 Hội thảo khoa học cấp Trường "BIM-XU THẾ PHÁT TRIỂN NGÀNH XÂY DỰNG" TT.KTQH 13/11/2020 13g~17g A106  
3 Sinh hoạt học thuật  K.KTHTĐT 14/12/2020 15g HTB 2 thùng nước suối
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Phúc 0906650625
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797