STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Hiến máu nhân đạo ĐTN 4/10/2022 6g30'~11g Sảnh 196 Pasteur  
2 Phát động phong trào sinh viên NCKH K.KTHTĐT 4/10/2022 8g30' HTB  
3 Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động cấp trường năm học 2022-2023 Trường 8/10/2022
(T7)
8g A106  
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Tổ chức nhậ học các lớp hệ chính quy Khóa 2022 Trường 10,11,12/10/2022 Cả ngày Sảnh 196 Pasteur  
2 Sự kiện "Chào tân sinh viên" V.ĐTQT 10,11,13/10/2022 Cả ngày A106 Chưa có văn bản chính thức
3 Bảo vệ luận văn tiến sĩ cấp trường V.SĐH 14/10/2022 7g30' HTA  
4 P.CTHSSV đăng ký Sự kiện  P.CTHSSV 18/10/2022 Cả ngày A106 Chưa có văn bản chính thức
5 Phát động cuộc thi viết về "Ngôi nhà thân yêu" H.KTS 19/10/2022 14g~16g A106 Chưa có văn bản chính thức
6 Triển lãm Không "Giới" hạn ĐTN 23~30/10/2022   Sảnh 196 Pasteur  
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797
             

Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur