STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Thực hiện Quy trình quy hoạch Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 Trường 28/6/2022 9g30' A106  
2 Hội thảo Đổi mới chương trình đào tạo trong kỷ nguyên số. Trường 29/6/2022 8g~11g A106 1 bộ salon (1 bàn 4 ghế) trên sân khấu
3 Vòng Chung kết cuộc thi Tìm hiểu thân thế, sự nghiêp Chủ tịch Hồ Chí Minh Trường 29/6/2022 14g A106 12g30' kiểm tra âm thanh
4 Lễ trao bằng thạc sĩ cho học viên tốt nghiệp năm 2022 Trường 30/6/2022 8g A106 và sảnh A106 Led ở sảnh A106
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797
             
             

Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur