STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trường 13/01/2021 9g A106  
2 Tập huấn "Nâng cao chất lượng công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học" KĐCLGD_ĐHĐN 15~16/01/2021 Sáng và chiều A106 và A309  
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Triển lãm Nghiên cứu khoa học của sinh viên P.QLKH&CN 18~22/01/2021   Sảnh  196 Pasteur  
2 Hội thảo Nghiên cứu khoa học của sinh viên P.QLKH&CN 19/01/2021   A106  
3 Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường V.DTSĐH 20/01/2021 7g30' HTA 2 micro, 3 bút chỉ laser, 1 thước chỉ, 1 máy chiếu+ màn chiếu, treo bảng thông báo A0
4 Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ V.ĐTSĐH 22/01/2021 7g30' A106  
5 Lễ trao bằng Kiến trúc sư ngành kiến trúc Trường 23/01/2021 8g A106  
6 Sinh hoạt học thuật  K.KTHTĐT   15g HTB 2 thùng nước suối
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Phúc 0906650625
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797