Tuần 33, năm học 2023 – 2024 Từ ngày 15/4 đến ngày 21/4/2024
Thứ/Ngày SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
15/4/2024
#10h00: Hội ý Ban Giám hiệu.
-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng
 
THỨ BA
16/4/2024
#8h30: Gặp gỡ, trao hợp đồng và nhận nhiệm vụ đối với ứng viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 và kỳ tuyển dụng nhân viên năm 2023.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa KT, Khoa QH, Khoa MTCN, Khoa MT, Viện ĐTQT, P. KHTC, Phòng HCTH, Ban QLDA, Trung tâm đào tạo CS Đà Lạt và các ứng viên trúng tuyển theo QĐ số 194, 195/QĐ-ĐHKT ngày 18/3/2024. -Địa điểm: Phòng họp BGH (P. TCNS chuẩn bị và mời họp)
#14h00: Họp Hội đồng xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên được nhận Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 10/2023.
- Thành phần: Theo QĐ số: 139/QĐ-ĐHKT ngày 23 tháng 02 năm 2024.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (P. QLĐT chuẩn bị và mời họp)
THỨ TƯ
17/4/2024
#10h00: Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ.
- Thành phần: BTV Đảng ủy, CTHĐ Trường, BGH, Trưởng các đơn vị: P. TCNS, P. HCTH và toàn thể viên chức, NLĐ của Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ.
-Địa điểm: Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ (P. TCNS chuẩn bị nội dung, P. HCTH chuẩn bị phương tiện di chuyển tại Trường lúc 7h00’)
#16h30: Gặp gỡ đoàn VC&SV UAH tham gia Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.
- Thành phần: BGH, CT HĐT, BCN khoa KT, đại diện lãnh đạo khoa QH, KTNT, giảng viên hướng dẫn và thành viên Đoàn..
-Địa điểm: Phòng họp BGH (P. CTSV, Khoa KT chuẩn bị và mời họp)
THỨ NĂM
18/4/2024
#Viên chức, giảng viên và người lao động nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương theo quy định.
THỨ SÁU
19/4/2024
#7h30: Họp Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường, năm học 2023-2024.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định 1298/QĐ-ĐHKT ngày 13/12/2023; đại diện Cố vấn học tập khoa Quy hoạch
-Địa điểm: Phòng họp BGH (P. CTSV chuẩn bị và mời họp)
#9h00: Phiên họp thứ 18 của Hội đồng Trường.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng Trường theo Quyết định.
-Địa điểm: Phòng họp BGH
#10h00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường.
- Thành phần: Theo QĐ số 364/QĐ-ĐHKT ngày 15 tháng 04 năm 2024.
-Địa điểm: Phòng A309 (P.QLKHCN&HTQT chuẩn bị và mời họp)
 
THỨ BẢYY
20/4/2024
   
CHỦ NHẬT
21/4/2024