Phòng Hành chính Tổng hợp - Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM

Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM;

Điện thoại: 08.38222748 - 106;

Fax: 08.38244.678;

Email: admin@uah.edu.vn.