STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Lế trao học bổng Quỹ Hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào năm học 2018-2019 P.CTHSSV 19/7/2019 9g HTA Background, trà nước suối, 3 bó hoa tươi
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Lễ Bảo vệ tốt nghiệp ngành Qui hoạch vùng và đô thị K.QH 25/7/2019 7g A202, A303, A407, A409  
2 Lễ Bảo vệ tốt nghiệp ngành Kiến trúc K.KT 26~27/7 7g A107, A202, A203, A503, A512, A602, HTB  
3 Lễ Bảo vệ tốt nghiệp ngành Mỹ thuật ứng dụng K.MTCN 29~30/7 và 5~6/8 7g A202, A203, A601, A602, A603  
4 Lễ Bảo vệ tốt nghiệp ngành Kiến trúc cảnh quan K.QH 30/7/2019 7g A303, A407, A411  
5 Lễ Bảo vệ tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất K.KTNT 8/8/2019 7g A202, A203, A501, A502, A603  
6 Buổi họp xét tuyển sinh đại học Trường 6/8~8/8 7g30' HTB Máy tính vả Internet
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0366929995
3 IT: Anh Tùng 0767863662
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Cô Thanh 0907989961