STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Triển lãm K.KTHTĐT UAH-INFRA 2019 K.KTHTĐT 9~13/12/2019 16g (khai mạc) Sảnh 196 Pasteur  
2 Talkshow chuyên đề công ty Sơn Akzo Nobel Việt Nam P.CTHSSV 10/12/2019 8g30'~11g A106 12 chai nước suối cho đại biểu, 2 thùng nước + ly giấy, 2 khay đựng hoa, 2 bó hoa tươi, 1 bộ sofa
3 Cuộc thi học thuật "Sạch sành sanh" ĐTN 10/12/2019 13g HTB 2 micro, 16 bàn, khăn trải bàn
4 Hội nghị: “Nghe sinh viên nói – Nói sinh viên nghe” cấp Trường năm 2019 Trường 13/12/2019 15g A106  
5 Buổi đánh giá đề cương LVTN cao học 25 V.SĐH 14/12/2019
(T7)
7g30' HTA, VP.KKT, VP.KQH,VP.KXD, VP.VSĐH, A203, A410, A501, A502, A503, A505 Sắp xếp bàn ghế 11 tiểu ban, bút laser: 1 cái/tiểu ban, máy chiếu+ màn chiếu: 1 bộ/tiểu ban
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0366929995
3 IT: Anh Tùng 0767863662
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Cô Thanh 0907989961