STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Workshop kiến trúc với trường ĐH Huddersfield V.ĐTQT 14/1~25/1 8g HTB  
2 Chương trình hội chợ "M Factory" 2019 ĐTN 18/1~19/1/2019 8g~17g Sảnh 196 Pasteur 10 ổ điện, 12 cái khung pano 2mx2m, 75 bàn và 110 ghế, 11g ngày 18/1 sử dụng hệ thống âm thanh cơ động loại lớn
3 Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp Chương trình tiên tiến Ngành Thiết kế đô thị V.ĐTQT 18/1/2019 7g30' A503, A508  
4 Họp giao ban Trường 18/1/2019 14g A106 Tại HTB: Sáng T6 dọn trống phòng, Sáng T7 xếp lại bàn ghế workshop; Chuẩn bị âm thanh.
5 Hội thảo ra mắt Hội Mô phỏng hiệu năng công trình VN Hội Mô phỏng hiệu năng công trình VN 19/1/2019 8g A106 thứ bảy
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Tổng kết công tác Đoàn Hội ĐTN 20/1~ 21/1 16g-22g 21/1 diễn Sảnh 196 Pasteur 15 bàn, 100 ghế, 2 máy chiếu, 2 ổ cắm, 4 quạt cn, 2 khăn tb, 2 khay, hệ thống âm thanh cơ động lớn
2 Triển lãm UAH Fine Arts Exhibition 2019 K.MT 19/2~26/2/2019 8g Sảnh 196 Pasteur  
3 Lớp Cao học 25 V.ĐTSĐH Tháng 1~tháng 4 ngày CN A203  
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0366929995
3 IT: Anh Tùng 0767863662
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Cô Thanh 0907989961