STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Workshop của K.KT với ĐH Curtin K.KT 27/11~01/12/2023   A309 Chỉ sử dụng 1 bàn ovan lớn và các ghế đỏ*
2 Hội nghị công bố điều động, bổ nhiệm và luân chuyển viên chức quản lý P.TCNS 27/11/2023 14:00 HTB *
3 Họp với ĐH Curtin K.KT 27/11/2023 8:30~10:30 HTA *
4 Tập huấn sử dụng phần mềm PSC UIS - Giai đoan 2 Trường 27/11~1/12/2023
2~15/12/2023
8:30~16:30
?
Phòng máy 1
?
Đơt 2 *
Đợt 3 *
5 Liên hoan CLB đội nhóm ĐTN&HSV 27/11~1/12/2023
1/12/2023
3/12/2023

8:00~21:00
14:00~22:00
Sảnh 196 Pasteur

Thực hiện gian hàng (bàn A309)
Thi công sân khấu
Tổ chức đêm liên hoan
6 Hiến máy tình nguyện ĐTN 29~30/11/2023   Sảnh 196 Pasteur *
7 Hội đồng xét duyệt sinh viên 5 tốt cấp trường ĐTN 30/11/2023 13:30 Phòng họp Đảng Ủy *
8 Talkshow "Ứng dụng AI trong thiết kế" P.CTSV 1/12/2023 8:00~11:30 A106 *
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Buổi Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường Trường 5/12/2023 7:30 HTA *
2 Báo cáo chuyên đề của chuyên gia nước ngoài K.MTCN 6/12/2023 14:00~16:30 A106 *
3 Sự kiện K.MTCN K.MTCN 21/12/2023   Sảnh 196 Pasteur VB?
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797  
             
Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur