STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường 13/8/2019 14g30' A.106  
2 Giảng đề của Workshop "Quy hoạch và Phát triển kè sông Sài Gòn..." K.QH 16/8/2019 7g30' A.512  
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Hội thảo của Workshop "Quy hoạch và Phát triển kè sông Sài Gòn..." K.QH 22~27/8 8g~18g A.512  
2 Nhập học các lớp Hệ chính quy 2019 Trường 26/8/2019     KT, QH, KTCQ, KT(CLC), QH(CLC)
3 Nhập học các lớp Hệ chính quy 2019 Trường 27/8/2019     KTXD, KTCSHT, QLXD, KTXD(CLC)
4 Nhập học các lớp Hệ chính quy 2019 Trường 28/8/2019     TKĐH, TKTT, TKCN, TKNT, MTĐT
5 Sinh hoạt chính trị đầu khóa các lớp Hệ chính quy 2019 Trường 27~31/8      
6 Hoạt động học thuật với đối tác nước ngoài V.ĐTQT 3~7/9     nước bình 20l, máy chiếu, âm thanh
7 Nhập học các lớp Hệ vhvl 2019 Trường 9/9/2019 7g30'~16g30' HCTT_C  
8 Sinh hoạt chính trị đầu khóa các lớp Hệ vhvl 2019 Trường 10~11/9 Tối    
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0366929995
3 IT: Anh Tùng 0767863662
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Cô Thanh 0907989961