STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Họp kiểm điểm, đánh giá đối với CT HĐ Trường, tập thể thành viên BGH Trường  12/05/2021 14g A106  
2 Lễ bảo vệ luận văn cao học khóa 25 ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Quản lý đô thị V.ĐTSĐH 15~16/5/2021
(T7&CN)
8g HTA, VP.V.ĐTQT  
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Lễ bảo vệ luận văn cao học khóa 25 ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Quản lý đô thị V.ĐTSĐH
22~23/5/2021
(T7&CN)
8g HTA, VP.V.ĐTQT  
2 Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020~2021 các lớp hệ chính quy P.KT&ĐBCL 17~28/5/2021      
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Phúc 0906650625
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797

Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur