STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
             
TUẦN HIỆN TẠI
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Hội thảo "Khởi nghiệp, sáng tạo dành cho sinh viên khoa Xây dựng" K.XD 15/4/2023
(T7)
8g A106 (đfc)
2 Cuộc thi ứng dụng công nghệ Kiến trúc - "Where have you BIM" 2023 dành cho sinh viên V.ĐTQT 23/6/2023   A106 (đfc)
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797
             

Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur